Tryggare butiker
och handelsområden

Besiktningspersoner
Stäng

Meny

Välkommen till webbplatsen för Tryggare butiker och handelsområden!

Trygghet i handeln är positivt för alla. Olika insatser som genomförs brett i samhället, som till exempel mindre kontanthantering, ökar tryggheten för både handlare och kunder. Men när riskerna kring ett område förändras kan andra risker bli större, till exempel kan varurånen öka när kontanthanteringen minskar. Vi tjänar därför alla på att arbeta för att tryggheten är god. Det ger både ekonomisk vinst och säkrare arbetsförhållanden för alla inblandade.

På den här webbplatsen lär du dig om hur du kan öka tryggheten och förebygga brott, till exempel genom att samverka med andra handlare eller genom att genomföra de åtgärder som beskrivs i programmet Skydd mot rån i handeln, som finns till just för att vi ska kunna skapa trygga och säkra butiksmiljöer. Du väljer själv om du vill ha information som är anpassad för chefer eller för fastighetsägare och centrumföreningar.

Samverkan för ökad trygghet

Ett effektivt trygghetsarbete uppnår vi genom att hjälpas åt och samverka mellan olika roller och aktörer. Genom att involvera alla som är delaktiga i verksamheten ökar vi chanserna att täcka in alla områden och perspektiv på säkerhet. Samverkan kan ske på många olika sätt, både mellan arbetsgivare och anställda, mellan flera butiker och mellan butiker och fastighetsägare eller centrumföreningar. Du kan också samverka med andra roller, som kommunala brottsförebyggare och polis.

I samverkan kan ni till exempel dela med er av tips och erfarenheter om hur olika säkerhetsproblem kan lösas.

Programmet Skydd mot rån i handeln

I programmet Skydd mot rån i handeln finns 13 punkter med åtgärder som tillsammans skapar en tryggare butiksmiljö. Butiker som uppfyller alla punkter kan bli godkända vid en besiktning och få en dekal som informerar om att butiken genomfört programmet.

Skydd mot rån i handeln - dekal

Vem som utför besiktningen skiljer sig något åt på olika platser i landet; det kan vara en representant från polisen, en kommunal brottsförebyggare eller en annan besiktningsperson som har godkänts av Handelsrådet.

På den här webbplatsen finns information om programmet, om de punkter som ingår och om hur det går till att genomföra programmet.

Är du chef eller representerar du en fastighetsägare eller en centrumförening? Välj vad du vill läsa mer om genom att under den här filmen klicka på det som intresserar dig mest.