Frågor och svar

 

Hur får jag tag i längdmarkeringar?

Svar: De går att beställa från Svensk Handel (www.svenskhandel.se) och från Handelsanställdas förbund (www.handels.se).

Hur länge gäller en godkänd besiktning?

Svar: Besiktningen innebär att butiken uppfyller kraven vid besiktningstillfället. Det åligger butiken själv att säkerställa att nivån bibehålls.

Hur gör jag säkerhetsarbetet långsiktigt?

Svar: Gör säkerhetsarbetet till en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att det ska vara en del av vardagen. Samverka med andra butiker och medarbetare och gör en strukturerad uppföljning av olika säkerhetsfrågor under året. Ett förslag på en sådan struktur för systematiskt säkerhetsarbete finns på www.svenskhandel.se

 

Var hittar jag programmet Skydd mot rån i handeln?

Svar: Det finns att ladda ner på den här webbplatsen. Klicka här.

 

Vart ska jag vända mig om jag är intresserad av programmet Skydd mot rån i handeln?

Svar: Börja med att läsa informationen på den här webbplatsen. Här finns många svar och tips! Du kan också kontakta lokal polis, kommunala brottsförebyggare eller HAS.

Vilka står bakom programmet Skydd mot rån i handeln?

Svar: Det är ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Handelsrådet. I Handelsrådet ingår representanter för organisationerna Svensk handel, Fremia, Handelsanställdas förbund, Akademikerförbundet SSR och Unionen.