Välkommen till nedladdningssidan

Här hittar du nedladdningsbart material, mm.

Skydd mot rån i handeln

Rånen mot handeln och dess anställda fortsätter. Det är vanligt att vapen och andra tillhyggen används. Aktiva åtgärder behövs för att skapa trygga butiksmiljöer. Brottsförebyggande rådet (Brå), Rikspolisstyrelsen och Han- delns Arbetsmiljökommitté har därför gemensamt tagit fram programmet Skydd mot rån i handeln. Programmet handlar om förebyggande åtgärder som syftar till att begränsa pengarnas tillgänglighet och förebygga så att inte personalen kommer till skada.
En butik kan med fördel använda detta program i sitt arbetsmiljöarbete med säkerhetsfrågor.

Informationsblad om skydd mot rån i handeln

Informationsblad om skydd mot rån i handeln.