Tryggare butiker
och handelsområden

Besiktningspersoner
Stäng

Meny

Besiktningspersonens roll

Besiktningspersonen är den som kontrollerar att butiker uppfyller alla de 13 punkter som ingår i programmet Skydd mot rån i handeln. Det bygger till stor del på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld.

Syftet med programmet är att öka tryggheten genom goda rutiner och genom att begränsa kontanters tillgänglighet.

En förutsättning för att bli en besiktningsperson är att man har kunskap om brottsutsatthet i handeln. De flesta besiktningspersoner är poliser eller arbetar med brottsförebyggande frågor inom kommunen. Men det finns också besiktningspersoner från andra organisationer.

Det är viktigt att den som ska vara besiktningsperson är ödmjuk inför uppgiften och att man är flexibel och kan kompromissa. Det handlar om att hjälpa butiken genom att stötta och visa på det som behöver ordnas så att butiken kan bli godkänd.

Om butiken uppfyller alla punkter blir den godkänd på besiktningen. Besiktningspersonen ger då butiken dels ett intyg, dels en dekal att sätta upp. En butik som har genomfört programmet och har en dekal uppsatt signalerar till medarbetare och omgivning att säkerhet tas på allvar och har större möjligheter att kunna förebygga brott.

Att bli besiktningsperson

Grundkravet för att bli besiktningsperson är att du har gått igenom webbutbildningen Säker i butik. Den är gratis och finns tilllgänlig på följande webbadress:

www.sakeributik.se

För att få genomföra besiktningar behöver du sedan gå igenom Handelsrådets utbildning. Det finns två sätt att gå utbildningen. En form av utbildning är halvdagsträffar där Handelsrådet eller annan person som getts det uppdraget går igenom programmet. Det andra sättet är att använda utbildningen på denna webbplats. Den ger dig tillräcklig grund för att börja besiktiga. Du kan också använda den här utbildningen för att repetera din kunskap.

Uppgifterna du uppger kommer att användas för att hantera din anmälan samt, om du blir godkänd som besiktningsperson, läggas till i en för Handelsrådet intern lista över tillgängliga besiktningspersoner.

Uppgifterna kommer endast att användas på den här webbplatsen. De kommer aldrig att lämnas ut till tredje part eller samköras med annat register. Handelsrådet kan komma att kontakta dig via din e-postadress för ärenden som rör din ansökan eller din roll som besiktningsperson.

Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen ”Handelsrådet” org. nr 802407-6468.