Att arbeta för ökad trygghet

Du arbetar säkert redan i dag tillsammans med dina medarbetare för att din butik ska vara säker som arbetsplats och butiksmiljö. På de här sidorna får du veta mer om hur samverkan och programmet Skydd mot rån i handeln kan bli en del av ditt arbete med trygghet och säkerhet.

Samverkan är centralt i ett fungerande säkerhetsarbete. Du är inte ensam som chef utan kan samarbeta med din omgivning på olika sätt utifrån vad som ingår i din roll.

Att genomföra programmet Skydd mot rån i handeln förmedlar till medarbetare och omgivning att säkerhet och trygghet tas på allvar och hanteras professionellt. Programmet beskriver 13 konkreta punkter med åtgärder. Med programmet får du ett strukturerat sätt att göra flera åtgärder. Tillsammans ökar åtgärderna tryggheten genom att minska risken för att ni ska utsättas för brott. Åtgärderna fokuserar på att begränsa pengars tillgänglighet och förebygga att personal kommer till skada.

Trygghetsarbetet är långsiktigt och behöver följas upp regelbundet, så planera för ett löpande arbete. Det finns också många fördelar med att involvera alla medarbetare och samverka med andra butiker, polisen, fastighetsägare eller andra.

Uppföljning är en nyckel till en tryggare butik

För att trygghetsarbetet ska bli långsiktigt behöver ni löpande undersöka, utvärdera och förbättra era rutiner och lösningar.

På Svensk Handels webbplats finns en färdig struktur för när olika säkerhetsfrågor kan tas upp under året. Den kan du se genom att klicka på länken nedan. Är du medlem i Svensk Handel kan du även logga in och läsa utförligare instruktioner på hur du kan arbeta med frågorna. Systematiskt säkerhetsarbete på www.svenskhandel.se

Om din butik har genomfört programmet och dessutom arbetar med samverkan innebär det att den har ett genomtänkt säkerhetsarbete för tillfället. Men det är viktigt att ni har en plan för hur uppföljning ska fungera över tid.

Nästa avsnitt

Du är nu klar med det här avsnittet. Nästa avsnitt heter Samverkan för ökad trygghet, och du kommer till det genom att klicka på knappen nedan.