Fastighetsägare och centrumföreningar

Det här kapitlet är anpassat för dig som förvaltar en fastighet med butiksverksamhet, eller som representerar en centrumförening. Centrumföreningar kan vara en lämplig form för samverkan.

Hur kan du arbeta för en tryggare handel?

Samverkan är ett nyckelord när det gäller säkerhetsarbete. Genom samverkan kan vi hjälpas åt och dela med oss av förbättringsidéer till varandra. Det finns också frågor som inte går att lösa utan att samråda med andra.

Det finns många olika sätt att samverka på och som kan öka tryggheten och minska risken för rån. De olika butiker som finns i området kan alla involveras, men det finns också andra: till exempel polis, kommunala brottsförebyggare, väktarbolag, centrumföreningar/fastighetsägare, skolor samt kontorsarbetsplatser i området.

Ett sätt att öka tryggheten i till exempel ett köpcentrum är också att genomföra programmet Skydd mot rån i handeln i alla butiker. När ett sådant förslag kommer från fastighetsägare eller centrumföreningar har det god chans att tas på allvar ute i butikerna. Programmet består av 13 punkter med åtgärder för ökad trygghet.

Få med butikerna i säkerhetsarbetet

För att kunna öka tryggheten i handeln behöver givetvis handeln vara med på noterna. Hur kan du motivera butikerna i din verksamhet att arbeta med säkerhet och programmet Skydd mot rån i handeln?

Här följer några tips på hur du kan nå ut till butikerna:

  • Besök butikerna och informera om programmet Skydd mot rån i handeln eller andra säkerhetsprojekt samt ge tips för ökad säkerhet till varje butik.
  • Bjud in till informationsträffar med polis, kommunala brottsförebyggare, säkerhetsföretag eller liknande.
  • Inspireras av och berätta om de goda exempel som beskrivs på denna webbplats. Fler exempel finns på Handelsrådets webbplats. Se nedan för länkar till exemplen!
  • Skapa en fungerande samverkan som fungerar som ett forum för säkerhetsdiskussioner.
  • Utse en säkerhetsansvarig i centrumet som butiker kan kontakta för tips, råd och svar på frågor.

Goda exempel att inspireras av

Det finns många goda exempel på insatser som gjorts över hela landet för att skapa en tryggare och säkrare handel. Klicka på länkarna nedan om du vill läsa mer om vad som gjorts. Exemplen finns på Handelsrådets webbplats och öppnas i ett eget fönster eller flik.

Certifiering av affärscentrum

Säkerhetscertifiering av Sickla Köpkvarter

Säkerhet i butik – Örebro

Cash-back projektet

Tänk långsiktigt

Trygghetsarbetet är långsiktigt och behöver följas upp regelbundet, så planera för ett löpande arbete.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till trygghetsfrågor i allt arbete. Ett exempel är att alltid ha en “trygghetspunkt” på mötesagendor, ett annat är att kräva av leverantörer att också de har ett fullgott säkerhetsarbete.

Planera också in tillfällen för att undersöka, utvärdera och förbättra de lösningar ni har. Hur kan ni fånga upp butiker som inte är med i samarbetet från början?

Nästa avsnitt

Du är nu klar med det här avsnittet. Nästa avsnitt heter Samverkan för ökad trygghet, och du kommer till det genom att klicka på knappen nedan.