Programmet Skydd mot rån i handeln

Du som är fastighetsägare eller representant från en centrumförening har all anledning att arbeta för att den eller de butiker som ingår i din verksamhet genomför programmet Skydd mot rån i handeln. Det är ett enkelt sätt att skapa en tryggare handelsmiljö och arbetsmiljö; helt enkelt en fungerande och framgångsrik plats att vara och verka på.

Hur har andra arbetat med programmet Skydd mot rån i handeln?

Två exempel på hur programmet kan genomföras

3 centrumföreningar

3 centrumföreningar gjorde gemensam sak och beslöt att respektive centrum skulle certifieras enligt Skydd mot rån i handeln. De inledde projektet med en uppstartskonferens där butiker var inbjudna och säkerhetsföretag deltog. Sedan följde ett stort antal besök i och kontakter med de aktuella butikerna.

Olika roller samarbetade i projektet. Fastighetsägarna gjorde insatser, företagarföreningen köpte in larm till alla affärsinnehavare. De väktare som arbetade i centrumen fick utbildning i att hantera olika situationer och personer. Väktarna var rekryterade från området och höll regelbundna träffar med fastighetsägare och affärsinnehavare för att upprätthålla en god kommunikation.

Under projektet valde man också att göra ett tillägg till programmet, i form av en 14:e punkt: krav på anhöriglista.

Utmaningar som dök upp i arbetet var att affärsinnehavare inte tog de 13 kraven på allvar och att affärsinnehavarna hade problem att få tiden att räcka till för att leva upp till kraven. Det fanns också vissa språksvårigheter.

Butiker där det bara arbetade en person kunde i vissa fall hjälpas åt att bevaka varandras butiker vid vissa tillfällen.

En lärdom är att det vid besiktning av centrumanläggningar krävs att besiktningen görs flexibel, eftersom förutsättningarna är olika för olika butiker.

Resultatet av projektet blev att affärsinnehavare såg en ökad kundtillströmning och en ökad trygghet. Under perioden blev också snatterierna och butiksrånen färre i hela området.

Fastighetsägare

Fastighetsägaren tog initiativet att säkerhetscertifiera alla butiker enligt Skydd mot rån i handeln. Målet var att få en säkrare handelsplats både för kunder och anställda.

Projektet inleddes med en uppstartsträff med Svensk Handel, Handelsanställdas Förbund, kommunala brottsförebyggare, närpolisen och det anlitade bevakningsföretaget. Alla som deltog var överens om att det var positivt att jobba förebyggande. De var också överens om att det är bra att fastighetsägare är den som driver projektet.

Fastighetsägaren höll i utbildningstillfällen för personal med hjälp av material från Handelsrådet. De höll både utbildningar på plats för större butiker och öppna utbildningar dit alla var inbjudna. Detta innebar också en mycket god kontakt med de anställda i området.

Projektgruppen beslöt också att det alltid ska finnas två personer som kan besiktiga och certifiera. Fastighetsägaren köpte även in ett antal sedelboxar till ett fördelaktigt pris som service till vissa mindre butiker. Nacka närpolis var under projektet mycket samarbetsvilliga och hade en särskild kontaktperson hos sig för projektet.

Det tog ungefär ett halvår för projektet att genomföra programmet i området. Efter det besiktades i princip alla butiker och restauranger.

Vart ska du vända dig om du är intresserad av programmet Skydd mot rån i handeln?

På den här webbplatsen finns grundläggande information om programmet Skydd mot rån i handeln. Här kan du också ladda ned programmet i sin helhet.

Vill du veta mer? Ofta har lokala polisen eller kommunala brottsförebyggare mer information.

Du kan också kontakta Handelsrådet och handelns parter.

Avslutat kapitel

Du är nu klar med det här kapitlet. Gå tillbaka till startsidan genom att klicka på knappen nedan.